CZ | EN | DE

Nánosování textilu (natírání, raklování)

Nánosování textilu (natírání, raklování)

Nánosování se provádí na nánosovací lince ISOTEX s vysokou výrobní kapacitou. Šířka nánosovaných textilů může být v rozsahu od 60 do 160cm, přičemž šířka samotného nánosu může být maximálně 150 cm. K nánosování se používá široký sortiment vodně disperzních polymerů a přípravků. Nános aplikujeme nožem (raklí) proti válci, proti podložce nebo proti materiálu vzdušnou raklí. Nános může mít tloušťku od několika milimetrů přes několik desetin milimetru až po tzv vtíranou úpravu. Nabízené technologie je možné kombinovat podle požadavku.

Lícový, rubový a bariérový nános

Technologií lícového, rubového nebo bariérového nánosu opatřujeme textilní materiály nepropustnou vrstvou polymeru. Tato vrstva může sloužit v případě lícové vrstvy jako pohledová úprava upravující charakter, vzhled, mechanickou odolnost nebo barevný odstín textilu a současně zvyšuje nepropustnost pro kapaliny nebo plyny. Rubová vrstva zvyšuje nepropustnost a odolnost pro textily, aniž by se změnil vzhled textilu z pohledové strany. Bariérový nános na textilu především zabraňuje při dalším zpracování pronikání následně aplikovaného nánosu zákazníkem přes strukturu textilu, např. při lisování, válcování nebo frikcionování směsí. Současně tento bariérový nános zajišťuje adhezi textilu s následně nanášenou směsí.

Ztužující a netřepivý nános

Technologií ztužujícího a netřepivého nánosu zajišťujeme zlepšení užitných i zpracovatelských vlastností upravovaného textilu, a to především z rubové strany. Prodyšnost textilu bývá obvykle zachována. Vzhled textilu z lícové strany se při této úpravě nemění. Úroveň ztužení může být v širokém rozsahu, a také vlastnosti nánosu mohou splňovat ve velkém spektru požadavky zákazníka. Tzv netřepivý nános umožňuje při dalším zpracování (např. vysekávání nebo vyřezávání dílů) bezproblémovou manipulaci s těmito díly.

Antimikrobiální, fungicidní a repelentní nános

Technologií antimikrobiálních, fungicidních a repelentních úprav zajišťujeme různé biocidní vlastnosti textilních materiálů. Úpravou textilů těmito technologiemi jsme schopní dosáhnout při nízké koncentraci vysoké účinnosti. Textil je upravován z jedné strany a obvykle bývá součástí některého dalšího typu nánosu.

Termoplastický lepící nános

Technologií termoplastického lepícího nánosu opatřujeme textilní materiál vrstvou polymeru citlivého na zvýšenou teplotu, která umožňuje zákazníkovi laminovat díly textilu podle vlastní potřeby. Termoplastický lepivý nános můžeme také v určité míře nanést na materiál, který je ve formě ploten nebo desek.

Samolepící, PSA nános

Technologií samolepícího (PSA) nánosu opatřujeme textilní materiály vrstvou stále lepivého polymeru citlivého na tlak. Tato vrstva je krytá separační folií. Nános může být v kvalitě pro pomocný spoj, kdy si zákazník vysekne díl, umístí ho na výrobek a potom jej bezproblémově trvale upevní např.přišitím. Nános může být také v kvalitě odolného funkčního spoje, např. automotive izolační díl nalepený na konstrukci automobilu.

Latexová pěna, izolační materiály

Technologií výroby latexové pěny a izolačních materiálů opatřujeme textil vrstvou mechanicky našlehaného z vulkanizovaného latexového kaučuku nebo jiného polymeru. Specifická hmotnost takovéto pěny může být od 150 do 750 g/l. Tloušťka pěnové vrstvy může být od 1 do 5 mm. Tyto pěnové materiály slouží obvykle jako pružný a vyměkčovací díl v různých výrobcích. Může sloužit také jako součást tepelného nebo protihlukového izolačního systému. Také můžeme vyrobit nestlačitelnou pěnu, která má podobné vlastnosti jako pěna našlehaná, ale vytvořené vzduchové „bubliny“nelze deformovat. Tato pěna slouží k tepelné izolaci s konstantními izolačními vlastnostmi.

Tepelně odolné, tepelně odrazné a nehořlavé úpravy

Technologií tepelně odolných a tepelně odrazných úprav zajišťujeme textilním materiálům schopnost při dalším zpracování odolávat zvýšeným zpracovatelským teplotám, a nebo při užívání výrobku odrážet tepelné záření. Tyto vlastnosti můžeme zajistit textilním materiálům samostatně nebo v kombinaci s jiným typem nánosu.
Technologií nehořlavých úprav zajišťujeme přidáním retardérů hoření do ostatních typů nánosů zvýšenou odolnost proti ohni podle požadovaných norem zákazníkem.

Protiskluzové úpravy

Technologií protiskluzových úprav vytváříme na povrchu textilu vrstvu zabezpečující zvýšené tření textilu vůči podložce a zabraňující nechtěnému vzájemnému pohybu.

Blackout nános

Technologií blackout nánosu zajišťujeme textilním materiálům neprůsvitnost vyžadovanou u různých výrobků.

Abrazivní nános

Technologií abrazivních nánosů opatřujeme povrch textilních materiálů vrstvou abraziva. Abrazivní účinky těchto nánosů jsou v širokém rozsahu.

Kontakt

FRECOS spol. s r.o.
tř. Tomáše Bati 1715
765 02 Otrokovice

... naše řešení pro vaše technologie